Ακροριζεκτομή

Η ακροριζεκτομή είναι μια χειρουργική επέμβαση που αφαιρεί το ακρορίζιο του δοντιού. Ενδείκνυται όταν υπάρχει λοίμωξη ή ακροριζική κύστη μετά από μια επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία του δοντιού. Εάν ο χειρουργός σας θεωρεί ότι η ενδοδοντική θεραπεία είναι ανεπαρκής, αυτή ενδεχομένως να πρέπει να επαναληφθεί πριν γίνει η ακροριζεκτομή.

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία. Ο χειρουργός σας θα προσεγγίσει το ακρορίζιο μέσω τομής στα ούλα και αναπέτασης βλεννογονοπεριοστικού κρημνόυ. Θα αφαιρέσει οστό με τη φρέζα για να αποκτήσει πρόσβαση στο ακρορίζιο. Εν συνεχεία, θα αφαιρέσει τα τελικά 2-3 χιλιοστά του ακροριζίου, μαζί με τον κοκκιώδη φλεγμονώδη ιστό. Τέλος, θα τοποθετήσει «ανάστροφη έμφραξη» (ένα μικρό σφράγισμα που κλείνει τον εναπομείναντα ριζικό σωλήνα). Ο κρημνός ράβεται πίσω στη θέση του χρησιμοποιώντας απορροφήσιμα ράμματα.

Όπως είναι αναμενόμενο, η αφαίρεση μέρους της ρίζας του δοντιού μπορεί να αποδυναμώσει την υποστήριξη του δοντιού και να προκαλέσει κάποια κινητικότητα στο δόντι. Ο χειρουργός θα συζητήσει μαζί σας αυτούς τους κινδύνους πριν από την επέμβαση.