Στοματολογία / Παθολογικές Καταστάσεις του Στόματος

Στοματολογία / Παθολογικές Καταστάσεις του Στόματος

Ένας μεγάλος αριθμός ασθενειών και συστηματικών παθήσεων μπορεί να παρουσιαστεί με εκδηλώσεις στη στοματική κοιλότητα. Η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτή της υποκείμενης νόσου. Κάποιες παθήσεις παρουσιάζονται με σημαντικά ενδοστοματικά ευρήματα και συμπτώματα, και χρειάζονται αξιολόγηση από Στοματικό & Γναθοπροσωπικό Χειρουργό.

Οι πιο συχνές παθήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην καθ’ ημέραν κλινική πράξη είναι οι πιο κάτω:

  1. Ομαλός Λειχήνας
  2. Ελκώδης Στοματίτιδα / Αφθώδη έλκη
  3. Γεωγραφική Γλώσσα
  4. Σύνδρομο καυσαλγίας του στόματος / Στοματοδυνία