Χειρουργικές εξαγωγές δοντιών ή οδοντικών ριζών

Χειρουργικές εξαγωγές δοντιών ή οδοντικών ριζών

Κάποιες φορές, ο οδοντίατρος σας μπορεί να δυσκολευτεί στην εξαγωγή ορισμένων δοντιών, λόγω μορφολογίας τω ριζών, ή και ανατομικών παραλλαγών. Ο Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες χειρουργικές αρχές και τεχνικές όπως και για την εξαγωγή εγκλείστων 3ων γομφίων, για να αφαιρέσει τα πιο πάνω δόντια/ρίζες. Το πιο ακριβώς δόντι χρειάζεται εξαγωγή και που ακριβώς βρίσκεται, θα καθορίσει το βαθμό δυσκολίας της επέμβασης. Ο χειρουργός σας θα συζητήσει τις λεπτομέρειες του χειρουργείου μαζί σας.