Προ-προσθετική χειρουργική

Προ-προσθετική χειρουργική

Σε αυτό περιλαμβάνεται οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στις γνάθους ή τους μαλακούς ιστούς του στόματος που πραγματοποιείται ως προετοιμασία για προσθετική οδοντιατρική αποκατάσταση.

Ο τύπος της χειρουργικής πρέπει προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Ορισμένες συνήθως χρησιμοποιούμενες διαδικασίες περιλαμβάνουν:

  • Φατνιοπλαστική: Αυτό ουσιαστικά αφορά στην αφαίρεση και ομαλοποίηση της φατνιακής απόφυσης (το οστό που περιβάλλει και υποστηρίζει τα δόντια) μετά από εξαγωγή δοντιών, ώστε οι γνάθοι να μπορούν να δέχτούν οδοντοστοιχίες ή εμφυτεύματα.
  • Αφαίρεση εξωστόσεων: Ορισμένοι ασθενείς έχουν επιπλέον οστό (εξωστόσεις) που συνδέονται με την γνάθο τους (torus mandibularis). Αυτό το φαινόμενο είναι συχνό και απολύτως καλοήθες. Όταν εμφανίζονται στην γλωσσική επιφάνεια της κάτω γνάθου, είναι γνωστοί ως «tori mandibularis», ενώ όταν εμφανίζονται στο μέσο της σκληρής υπερώας, ονομάζονται «torus palatinus». Αυτές οι εξωστόσεις μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή οδοντοστοιχιών, και ο Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός θα τις αφαιρέσει.
  • Οστικά μοσχεύματα: Σε πολλές περιπτώσεις, το υπολειπόμενο οστό των γνάθων ενδέχεται να μην είναι αρκετό για να υποστηρίξει οδοντοστοιχίες ή εμφυτεύματα. Επομένως, ο χειρουργός ενδέχεται να χρησιμοποιήσει οστικά μοσχεύματα για να ενισχύσει την ποσότητα, το ύψος και το πλάτος της φατνιακής ακρολοφίας, ώστε να είναι δυνατή η οδοντιατρική προσθετική αποκατάσταση.

Υπάρχουν πολλόι τύποι οστικών μεταμοσχεύσεων. Το αυτόλογο μόσχευμα προέρχεται από το ίδιο το σώμα του ασθενούς. Το αλλομόσχευμα προέρχεται από θανόντες δότες και υπόκειται σε προετοιμασία για ασφαλή χρήση σε άλλους ανθρώπους. Το ξενο μόσχευμα προέρχεται από άλλα είδη (συνήθως χοίρους ή βοοειδή). Τέλος, το αλλοπλαστικό μόσχευμα αποτελείται από υλικό που δεν προέρχεται από ανθρώπινες ή ζωικές πηγές, και μπορεί να είναι φυσικό ή συνθετικό (για παράδειγμα, υδροξυαπατίτης). Οι πιο συνήθεις τύποι μοσχευμάτων είναι τα αυτόλογα, αλλά και τα αλλοπλαστικά.

Τα αυτόλογα μοσχεύματα μπορούν να προέλθουν από το στόμα (πηγούνι, ή κλαδος της κάτω γνάθου) ή από άλλα μέρη του σώματος. Όταν απαιτείται μεγάλη ποσότητα οστού, ο χειρουργός θα πάρει οστό από το λαγόνιο (ισχίο) του ασθενούς, σε μορφή μπλοκ οστού και οστικών σωματιδίων. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει υπό γενική αναισθησία, και μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία. Η δότρια περιοχή του ισχίου είναι επίπονη και ενδέχεται να αιμορραγήσει. Τα οστικά μοσχεύματα σταθεροποιούνται στη γνάθο με συνδυασμό βιδών τιτανίου και μεμβρανών κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης.

Αφαίρεση μαλακών ιστών

Μερικές φορές, υπερπλασία των ούλων μπορεί να εμποδίζει την τοποθέτηση οδοντοστοιχιών ή εμφυτευμάτων. Ο χειρουργός θα αφαιρέσει τον υπερπλαστικό ιστό και θα συρράψει τα ούλα με τον κατάλληλο τρόπο.