Ορθοδοντικές Εξαγωγές / Κατευθυνόμενη Ορθοδοντική Ανατολή

Κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής σας θεραπείας, ο ορθοδοντικός σας μπορεί να ζητήσει την εξαγωγή συγκεκριμένων δοντιών, εγκλείστων ή μη, ή/και την κατευθυνόμενη χειρουργική ορθοδοντική ανατολή άλλων εγκλείστων δοντιών (συνήθως άνω κυνόδοντες).

F1: Κατευθυνόμενη ορθοδοντική ανατολή άνω κυνόδοντα
Κατευθυνόμενη ορθοδοντική ανατολή άνω κυνόδοντα

Μετά τους έγκλειστους 3ους γομφίους τα πιο συχνά δόντια που μπορεί να είναι έγκλειστα και να επηρεάσουν την ορθοδοντική θεραπεία, είναι οι άνω κυνόδοντες.

Τα δόντια αυτά είτε εξάγονται χειρουργικά, είτε κατευθύνονται μέσω τραβήγματος με ορθοδοντική αλυσίδα η οποία εφαρμόζεται στη μύλη του εγκλείστου δοντιού μετά από χειρουργική έκθεση.

Το χειρουργείο για εξαγωγή εγκλείστων άνω κυνοδόντων ακολουθεί τις ίδιες χειρουργικές αρχές και τεχνικές όπως και για την εξαγωγή εγκλείστων 3ων γομφίων. Εάν ο στόχος είναι η κατευθυνόμενη ορθοδοντική ανατολή, τότε ο χειρουργός σας θα εφαρμόσει μια ορθοδοντική αλυσίδα στη μύλη του εγκλείστου κυνόδοντα, μετά την χειρουργική προσπέλαση.