Κύστεις των Γνάθων

Η «κύστη» είναι κοιλότητα γεμάτη υγρό, με τοίχωμα που αποτελείται από επιθήλιο και μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο/διόγκωση στη γνάθο. Μερικές φορές οι κύστεις μπορεί να επιμολυνθούν και να προκαλεσουν τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις ή και αποστήματα. Καθώς μεγαλώνουν, μπορεί να επηρεάσουν τα γειτονικά δόντια.

Οι κύστεις είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατόν, πριν προκαλέσουν προβλήματα. Ορισμένοι τύποι οδοντικών κύστεων (π.χ. οδοντογενής κερατινοκύστη) συμπεριφέρονται επιθετικά και μπορεί να υποτροπιάσουν. Ο ιστολογικός τύπος της κύστης εξακριβώνεται συνήθως μετά το χειρουργείο, καθώς ο χειρουργός σας θα στείλει το δείγμα για  βιοψία και ιστολογική εξέταση.

Θεραπεία

Ο χειρουργός σας θα αφαιρέσει χειρουργικά την κύστη (εκπυρήνιση). Η οστική κοιλότητα που απομένει, θα πληρωθεί με καινούριο οστό σε μερικούς μήνες. Η χειρουργική επέμβαση ονομάζεται εκπυρήνιση της κύστης. Περιλαμβάνει την πλήρη αφαίρεση της κύστης και του επιθηλίου της και του περιεχομένου της, μετά από τη δημιουργία ενός οστικού παραθύρου στην γνάθο. Περιστασιακά, σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων κυστών, χρησιμοποιείται μια τεχνική που ονομάζεται μαρσιποποίηση: Η κύστη ανοίγει, αφαιρείται μέρος του επιθηλίου και το υπόλοιπο τμήμα συρράβεται στο βλεννογόνο του στόματος. Αυτό επιτρέπει την σταδιακή μείωση του μεγέθους της κύστης

Οποιοδήποτε δόντι σχετιζόμενο με την κύστη ενδέχεται να χρειαστεί να εξαχθεί, αν και ο χειρουργός σας θα προσπαθήσει να το σώσει εάν είναι δυνατόν.

Συνηθισμένοι τύποι κύστεων οδοντικής προέλευσης:

  • Οδοντογενής κύστη
  • Περιακροριζική (ριζική) κύστη
  • Οδοντογενής κερατινοκύστη

Η λίστα των κύστεων των γνάθων είναι πολύ μεγάλη. Ρωτήστε τον χειρουργό σας να σας εξηγήσει ποιον τύπο κύστης έχετε. Γενικά, συνήθως η θεραπεία είναι ίδια, ανεξάρτητα από τον τύπο της κύστης που έχετε.

Περιστασιακά, άλλες παθολογικές οντότητες μπορεί να εμφανιστούν σαν κύστεις, συμπεριλαμβανομένου του αδαμαντινοβλαστώματος (καλόηθες τοπικά επιθετικό νεόπλασμα που προέρχεται από τα κύτταρα του αρχέγονου οδοντογενούς επιθηλίου). Πολύ σπάνια, ενδοοστικός καρκίνος του στόματος μπορεί να παρουσιαστεί σαν κυστική αλλοίωση της γνάθου.