Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι η επέμβαση για την αλλαγή του σχήματος και του μεγέθους της μύτης, των ρινικών οστών και του ρινικού διαφράγματος.

Η ρινοπλαστική είναι από τα πιο συνηθισμένα αισθητικά χειρουργεία και όταν συνδυάζεται με μια πλαστική του ρινικού διαφράγματος, μπορεί να διορθώσει δυσκολίες στην αναπνοή.

Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το μέγεθος της μύτης σας, τον τύπο του δέρματός σας, εάν είχατε προηγούμενο τραυματισμό στη μύτη και την ηλικία σας.

Χειρουργική Επέμβαση

Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Εκτελείται είτε ως κλειστή (από το εσωτερικό των ρωθώνων χωρίς τομή δέρματος) είτε ανοικτή (με κοπή στο δέρμα και ανύψωση του δέρματος από τον χόνδρινο σκελετό της μύτης). Μια ανοικτή ρινοπλαστική θα έχει ως αποτέλεσμα μια μικρή ουλή στο δέρμα, συνήθως σε σχήμα V.

Μόλις ο οστικός και ο χόνδρινος ρινικός σκελετός αποκαλυφθεί, ο χειρουργός θα ανασχηματίσει τη μύτη, σαν γλύπτης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή ή συνδυασμό των πιο κάτω:

 • Μείωση ρινικών οστών
 • Ανασχηματισμός του ακροριννίου
 • Αλλαγή του πλάτους της μύτης
 • Πλαστική διόρθωση του ρινικού διαφράγματος)

Μετά τον ανασχηματισμό του ρινικού σκελετού, το ρινικό δέρμα θα επανατοποθετηθεί και θα συρραφεί.

Θα τοποθετηθεί πρόσθιος ρινικός επιπωματισμός και ένας προστατευτικό νάρθηκας στη γέφυρα της μύτης σας για προστασία.

Πιθανοί κίνδυνοι

Όπως κάθε άλλη χειρουργική επέμβαση, η ρινοπλαστική έχει πιθανούς κινδύνους. Ο χειρουργός σας θα συζητήσει αυτούς τους κινδύνους πριν από τη χειρουργείο ώστε να μπορέσετε να δώσετε την πληροφορημένη σας συγκατάθεση, ζυγίζοντας τα πιθανά οφέλη της επέμβασης έναντι των δυνητικών κινδύνων.

Οι πιο συνήθεις επιπλοκές είναι:

 • Χειρουργικές Ουλές (συνήθως καλά κρυμμένες)
 • Αιμορραγία
 • Λοίμωξη
 • Πρήξιμο/Μώλωπες
 • Διάτρηση ρινικού διαφράγματος: Πρόκειται για μια σπάνια επιπλοκή μετά από πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Δυσκολίες στην αναπνοή
 • Υπαισθησία

Μετά την επέμβαση

Η επέμβαση διαρκεί συνήθως περίπου δύο ώρες.

 • Θα σας δοθεί αντιβιοτική αλοιφή για να διατηρήσετε τη πληγή καθαρή
 • Θα έχετε ρινικό επιπωματισμό και ένα προστατευτικό νάρθηκα
 • Θα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι την ίδια μέρα
 • Θα σας δοθούν αναλγητικά
 • Οι ραφές είναι απορροφήσιμες
 • Οι μώλωπες γύρω από τα μάτια είναι συνηθισμένοι και μπορεί να διαρκέσουν για 2 εβδομάδες
 • Αποφύγετε την έντονη άσκηση ή την ανύψωση βαρών για μερικές εβδομάδες
 • Μόλις αφαιρεθεί ο νάρθηκας, προσέξτε να αποφύγετε χτυπήματα στη μύτης σας
 • Θα μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας περίπου δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση

Τα τελικά αποτελέσματα δεν θα είναι εμφανή μέχρι να υποχωρήσει το πρήξιμο. Το τελικό αποτέλεσμα θα φανεί σε 6-9 μήνες. Ο χειρουργός σας θα πάρει φωτογραφίες πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση για το αρχείο σας.